Growing Family!

Kardashian Clan ‘Adopting’ Paris Jackson

Kris & Co. eager to pull Michael’s child into their reality world